पेटेशन-AKC मान्यता

ADSBECHECECHECHARESEST BATECHECHECHECHECHARSHARESS TWITTERETWERTWERSHERSHARESTSESS Twitttertwittertershershashreshrewartshahrewsthahrewse Stanttertwittertershahreshahreshrewartshahrewstshahah आतंशेफेस्टर्स्टेन्डर्थरफ्रेन्थर्स्टेन्स्टेन्स्टेन्स्टेस्टेन्स्टेन्स्टेस्ट

के तपाइँसँग उखु कोर्सियो, आइसल्यान्डिक भेडा मल्गरूम, वा लियोबर्गरलाई घरपालुवा जनावरको रूपमा। बधाई छ। यी जातहरूलाई अब न्यु योर्क शहरको अमेरिकी केनेल क्लब (एकेसी क्लब) द्वारा मान्यता दिइयो र अब AKC दर्ता र प्रतिस्पर्धाको लागि योग्य छन्।

आइसल्यान्डिक भेडा मडग हर्डिंग समूहसँग सम्बन्धित छ जबकि उखु कोर्सो र लियोनरर कार्य समूहमा सामेल हुनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post