201 2014 मिटेट क्यालेन्डर

म्युट क्यालेन्डर कभर

पात्रो अर्डर जानकारी यहाँ

201 2014 मा मट्टेन्ट क्यालेन्डरहरू मुद्रण गर्दैछन्! मैले यस हप्ता प्रमाण पाएँ, साथै उनीहरूको दुई हप्तामा तिनीहरूलाई पठाइनेछ। म ब्लगमा धेरै क्यालेन्डर काशवेजहरू प्रयोग गर्दैछु र अर्को केही हप्तामा फेसबुकमा।

यदि तपाइँ एक मही क्यालेन्डर किन्न चाहानुहुन्छ भने, ती $ 1 $ .. को लागि प्रस्ताव गरिएको छ, साथै 10 प्रतिशतले न्युभोया मानवीय समाजमा उपलब्ध गराइनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post